ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สตูดิโอ ๕ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ