เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) คณะทำงานรัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) คณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานดังกล่าว