วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๓ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป ณ ชั้น ๙ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม