การเคหะแห่งชาติร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พร้อมเปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยในงาน “Thailand Social Expo 2019” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” (Partnership For Sustainability) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 2 อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” (Partnership For Sustainability) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 2 อาคาร Challenger เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลของการรวบรวมผลงานด้านนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยผนึกกำลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานด้านสังคมของประเทศไทย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมจัดแสดงผลงานภายใต้แนวคิด “เติบโตไปด้วยกัน ครบครัน มั่นคง” ด้วยแนวคิดการพัฒนาคน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็ง และการมี ส่วนร่วม โดยใช้แนวทางในการพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างโอกาสในการได้มีที่อยู่อาศัย การสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และการผนึกพลังการพัฒนาระหว่างการเคหะแห่งชาติกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งภายในบูธ นิทรรศการของการเคหะแห่งชาติได้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่

นิทรรศการความเป็นมาของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย พัฒนาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึง การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (2560 – 2579) ของการเคหะแห่งชาติ
นิทรรศการฝ่ายขายและการตลาด ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย อาทิ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย และโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้ใช้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงโครงการบริการขายที่อยู่อาศัย อาทิ โครงการบ้านล้านหลัง โครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการเพื่อการพาณิชย์ และโครงการสำหรับผู้สูงอายุ และระบบ จองบ้านออนไลน์
นิทรรศการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ การพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการอนุรักษ์ชุมชนและอาคาร
นิทรรศการและกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน
นิทรรศการด้านการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย ทฤษฎีแนวคิดการพัฒนาเมือง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย บนเส้นทางรถไฟฟ้า ฟื้นฟูชุมชนดินแดง ฟื้นฟูชุมชนรามอินทรา และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
และบูธแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน) เคหะชุมชนรามอินทรา บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม บ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว และบ้านเอื้ออาทร รัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถจองโครงการที่อยู่อาศัย และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายในงาน พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษในงานนี้เท่านั้น อาทิ 36 โครงการในราคาโดนใจ (ราคาเริ่มต้นเพียง 250,000 บาท) รวมถึงวางเงินจองโครงการเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีมุ้งลวด เหล็กดัด (สำหรับอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ) และสามารถกู้ได้สูงสุด 100% หรือเลือกผ่อนบ้านกับการเคหะแห่งชาติในอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังจัดให้มีกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ และยังจัดให้มีการประชุมสัมมนา ในหัวข้อ “โครงการศึกษาดูงาน Thailand Social Expo 2019 และกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง” พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” โดย ดร.หรรษารมย์ โกมุทผล ณ ห้อง Jupiter ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.

ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo ได้ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 2 อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งยังมีบูธและกิจกรรมให้ความรู้ด้านสังคม ทั้งจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีกมากมายภายในงาน