นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดและมอบป้ายเปิดตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ สมุทรปราการบางบ่อ (กม.29) โดยมี ตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้อยู่อาศัยในชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการบางบ่อ (กม.29)
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ด้วยการพัฒนาตลาดในชุมชนให้ได้มาตรฐาน พร้อมเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างครบครันในราคาที่ย่อมเยา รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพอีกด้วย