ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์ (ยืนกลาง) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ THANA ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เจ้าตลาดในจังหวัดนนทบุรี ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “THANA” พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมเดอะรอยัล ซิตี้ เมื่อเร็วๆ นี้