orbix ชูกลยุทธ์สู่การพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานที่ง่าย (Easy) เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Trustworthy) พร้อมเป็นผู้นำริเริ่มกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสในการดำเนินงาน เน้นขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่รัดกุม ตลอดจนการให้ความรู้แก่นักลงทุน เพื่อยกระดับมาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมในการดูแลคุ้มครองนักลงทุน (Investor Protection) ตั้งเป้าปี 67 รายได้เติบโต 6 เท่า

นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ ออร์บิกซ์ (orbix) แพลตฟอร์มกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2566 เป็นต้นมา ด้วยแนวคิด “สู่ประสบการณ์ใหม่ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล” บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์หลักของ orbix คือ ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ง่าย (Easy) และเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Trustworthy)

 ชุดจุดเด่นฟีเจอร์ โดนใจนักลงทุนสายเทรดเหรียญ

ภายใต้กลยุทธ์หลักดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนาฟีเจอร์ของ orbix ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนโดยเฉพาะ พร้อมทีมให้บริการช่วยเหลือลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยจุดเด่น 3 ด้าน ได้แก่   จุดเด่นที่ 1.การใช้งานง่ายในเรื่องซื้อ-ขาย-โอนเหรียญ รวมทั้งการสมัครใช้งานได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้ 2 แบบ คือ การยืนยันตัวตนผ่าน NDID สำหรับลูกค้าทั่วไป และการยืนยันตัวตนบน K+ สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย

จุดเด่นที่ 2 ฟีเจอร์ Wallet Lock ที่มีระบบการล็อกกระเป๋าสองชั้น ลูกค้าสามารถตั้งค่าเปิดปิด Wallet Lock ได้ด้วยตนเอง

จุดเด่นที่ 3 ฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือและข้อมูลที่ช่วยในการลงทุน ได้แก่ Price Alert ตั้งเตือนราคาที่ใช่ ไม่ต้องเฝ้าจอ ไม่พลาดทุกโอกาสการซื้อขาย โดยสามารถเลือกเหรียญที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์เด่นอีกหนึ่งรายการที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์นักลงทุนสายเทรดเหรียญ คือ orbix Balance ระบบช่วยคำนวณต้นทุนเหรียญแบบอัตโนมัติ ทำให้รู้กำไรขาดทุนทุกเหรียญ โดยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณ ซึ่งจะพร้อมให้บริการได้ภายในปี 2567 นี้

พร้อมตอบสนองปัจจัยหนุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วย Investor Protection

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็นต้นมา มีปัจจัยเชิงบวกหลายประการ ที่ส่งผลต่อแนวโน้มตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก  ได้แก่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้อนุมัติ Bitcoin ETF ทั้งสิ้น 11 กอง มูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น อีกทั้งในเดือนเมษายนนี้ ก็จะมีเหตุการ์สำคัญคือ Bitcoin Halving คือ อัตราการเกิดของ Bitcoin ใหม่ ลดลงครึ่งหนึ่งในทุก ๆ 4 ปี  รวมถึงความเป็นไปได้ที่ ก.ล.ต. สหรัฐ จะอนุมัติ Ethereum ETF ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ สำหรับประเทศไทยนั้น ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลมีมาตรการและนโยบายที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาค (Digital Asset Hub) อาทิ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ให้นักลงทุนรายใหญ่พิเศษและนักลงทุนสถาบัน สามารถลงทุนใน Bitcoin ETF ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ ปัจจัยบวกต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นแรงส่งให้ราคาของ Bitcoin ขึ้นสู่ราคาสูงสุดใหม่ที่ $73,000 หรือ 2.6 ล้านบาท ดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่ รวมถึงเม็ดเงินลงทุนใหม่ ๆ เข้ามาสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี เมื่อมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล กลไกการกำกับดูแลและมาตรการคุ้มครองนักลงทุนที่เพียงพอเหมาะสมจึงยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกัน orbix เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง Investor Protection จึงริเริ่มกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ในประเด็นดังกล่าว ได้แก่

1.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency) orbix ให้ความสำคัญและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามที่หน่วยงานกำกับกำหนด รวมถึงมีการจัดทำรายงาน Proof of Reserve เป็นรายเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสให้กับนักลงทุ

2.การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่รัดกุม (Prudent Product Selection) orbix มีกระบวนการคัดเลือกเหรียญตามเกณฑ์ ก.ล.ต. โดย orbix มีแผนในการเพิ่มเหรียญใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเข้าสู่กระดานซื้อขาย (List) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันก็มีการทบทวนคุณสมบัติของเหรียญในกระดานซื้อ ขายอย่างสม่ำเสมอ หากเหรียญใดไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุนก็จะมีการพิจารณานำออกจากกระดาน (Delist) เพื่อลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุ

3.การให้ความรู้แก่นักลงทุน (Investor Education) orbix เชื่อว่า การเสริมสร้างความรู้ให้กับนักลงทุนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ โดย orbix ได้เริ่มสร้างเสริมความรู้ผ่านรูปแบบ Gamification ซึ่งเป็นแนวทางที่เข้าถึงนักลงทุนได้ง่าย โดยให้ลูกค้าทำแบบทดสอบเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์การลงทุนของตนเอง พร้อมรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ทาง orbix ได้จัดเตรียมไว้ตามสไตล์การลงทุ

โดยแบบทดสอบดังกล่าว ถูกออกแบบภายใต้ธีม The Capital of Kryptonian ซึ่งเป็นศูนย์รวมของเหล่านักลงทุนหลากหลายสไตล์ ได้แก่ กลุ่ม Professional Trader คือ นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการเทรด กลุ่ม Risk Taker คือ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้เน้นรับผลตอบแทนสูงกลุ่ม  Wagon Jumper คือ นักลงทุนที่เทรดตามกระแสไม่ตกเทรนด์ และกลุ่ม Crypto Evangelist คือ นักลงทุนสายลงทุนระยะยาวที่มีความเชื่อมั่นในคริปโต ผู้ที่ได้ทำแบบทดสอบแล้ว จะได้ทราบสไตล์การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งได้รับรูป Profile ที่แตกต่างกันไปตามสไตล์การลงทุนกว่า 32 รูปแบบ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบจาก 4 ศิลปิน NFT ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถแนะนำคนรู้จักรอบ ๆ ตัวที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่าน Kryptonian Referral Program โดยผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ จะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายดิจิทัลโทเคนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และในเร็ว ๆ นี้ ทาง orbix เตรียมเปิดตัว OBX reward point เพื่อให้ชาว Kryptonian หรือผู้ที่สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้สะสม Point จากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาแลกรับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณหลากหลายรูปแบบได้

นอกจากนี้ orbix ได้จัดเตรียมแคมเปญสุดพิเศษ 2 ต่อให้ผู้ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ orbix “The Capital of Kryptonian” ได้แก่ ต่อที่ 1: แคมเปญ Welcome to orbix “ The Capital of Kryptonian” สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครและยืนยันตัวตนกับ orbix สำเร็จ รับ Cash Back มูลค่า 200 บาท (จำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ์ ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. – 11 เม.ย. 67)  และ ต่อที่ 2: แคมเปญ Deposit Bonus เมื่อทำการยืนยันตัวตนกับ orbix สำเร็จแล้ว เพียงโอนเงินเข้ามาที่ บัญชีซื้อขายที่เปิดไว้กับ orbix ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สามารถรับ cash back เพิ่มสูงสุดถึง 500 บาท (จำนวนจำกัด 1,500 สิทธิ์ ระยะเวลากิจกรรม 21 มี.ค. – 20 พ.ค. 67) สามารถศึกษาเงื่อนไข และรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ orbix trade : https://www.orbixtrade.com/th/blog/category/campaign

นายชาญวิทย์ กล่าวตอนท้ายว่า ในปี 2567 นี้ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ภายใต้บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม orbix เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าใหม่ 10-15% รวมทั้งมุ่งเน้นการทำตลาดกับลูกค้าเดิมกว่า 500,000 ราย ให้กลับมาใช้งาน โดยมีเป้าหมายทำให้ Daily Active User เพิ่มขึ้น 10 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2566 ในช่วงก่อนการเข้าซื้อกิจการ  และตั้งเป้าหมายด้านรายได้ในปี 2567 เติบโต 6 เท่า เทียบปี 2566

———————————————————————————————————————————————-

In 2024 orbix aims for 600% revenue growth, Emphasizing its strategy of “Easy & Trustworthy.” Eager to be the lead in establishing industry-wide standards for investor protection. 

“orbix” strives for enhanced safety, trustworthiness, and seamless experience, orbix has embarked on a strategic journey aimed at bolstering income growth and augmenting transparency in business operations to this initiative is the focused selection of products, coupled with an unwavering dedication to investor education, thereby setting a higher standard for investor protection across the industry.

Mr. Chanwit Rungruanglada, Managing Director of Orbix Trade Company Limited, revealed that digital asset trading platform was officially launched in December 2023 onwards with the concept of

“The New Experience of Digital Asset Investing”. orbix, going on align the core strategic objective of fostering an ‘easy experience’ to target a significant increase in investments, under emphasizing its strategy of “Easy & Trustworthy.”

 “orbix” has 3 Feature highlight for all of investors

Under core strategy and to support the needs of investors that will occur, orbix’s features have been developed to specifically meet the needs of investors including developed features especially with a team providing customer support services 24 hours a day.

with 3 strong points:

1.  “Easy” in buying-selling-transferring coins including to apply by yourself for using “orbix” through 2 channels: identity verification via NDID for general customers and apply and confirm your identity on K+ for Kasikorn Bank customers*

2. “orbix” developed the Wallet Lock feature, which is a feature that has a high security with a double-layer wallet locking system. Customers can set Wallet Lock on and off by themselves.

3. “orbix” develops features that are like tools and information that help with investing

(Smart), including Price Alert, setting a warning for the right price, no need to watch the screen and never miss any trading opportunity.

In additional, You can choose the coins you want to notify yourself and orbix Balance** The system helps calculate coin costs automatically and makes you know the profit and loss of every coin without wasting time calculating (** Note: The orbix Balance feature will be available in 2024. Calculations in orbix balance are preliminary calculations based on real-time market data and cost data user. These calculations do not constitute financial advice or recommendations.)

 Developed in order to offer investor protection in the digital asset market

Since the beginning of previous year there have been positive trends in the digital asset market since the beginning of 2024 such as The United States Securities and Exchange Commission (US SEC) announced the acceptance of 11 Bitcoin ETFs, with a total market cap approximately $100 billion, as the result increasing the amount of money into the digital asset market from institutional investors. Also the major event like the Bitcoin Halving will be in April. Furthermore, there is a possibility that the US SEC will approve an Ethereum ETF in the second quarter of this year.

For the Thai government and Securities and Exchange Commission of Thailand, they are encouraging and adjusting to push Thailand to become a digital asset hub (Digital Asset Hub) such as the exemption from Value Added Tax (VAT) for trading cryptocurrencies and digital tokens on the Digital Asset Exchange, Brokers and Dealers registered in Thailand, Securities and Exchange Commission of Thailand approval criteria for Ultra High Net Worth investors and institutional investors can invest through the Spot Bitcoin ETF through the Asset Management Company (Asset Management Company). Both Thai and global forces are driving the growth of the cryptocurrency sector and its adoption. Due to this, making investments in the cryptocurrency industry as overall seems appealing this year. Furthermore, it has helped the price of Bitcoin rise to a record high of $73,000, or around 2.6 million baht. As a positive market situation then more investors are constantly joining the digital asset market.

When a great deal of eager investors come up to investing in digital assets. Furthermore, steps for protecting investors and appropriate, comprehensive oversight are becoming more essential.

orbix adopted the following corporate values in order of Investor Protection, In order reach the desires of various investors by business directions as follows:

1. Transparency

orbix emphasizes and provides information transparency regarding the business’s operations as well as compliance the regulatory has established publishing a Proof of Reserve report online each month. For the purpose of providing to show off customer asset storage information of investors transparency.

2. Prudent Product Selection

orbix has a process for selecting coins listed according to SEC criteria, and orbix has plans to list the new quality coins to the exchange to increase investment options. Likewise, we always review coin properties. If any coin does not pass the criteria which may pose a risk to investors, it will be considered to be delisted from the board’s list in an effort to lower that risk.

3. Investor Education

orbix aiming to promote and provide knowledge to investors is an important basic element for investor protection. orbix has developed products to enhance knowledge through Gamification, which is an approach that is easily accessible to investors. Customers can take the Kryptonian Test to understand their own investment style as well as to receive various special privileges that orbix has prepared according to all 4 investment styles.

Kryptonian Test was designed under the theme “The Capital of Kryptonian” It is a center for investors of various styles: Professional Trader, Risk Taker, Wagon Jumper, Crypto Evangelist.

Following test success, You will know the investment style that is suitable for you and get over 32 different profile pictures according to your investment style, which are designs from 4 nationally renowned NFT artists.

In addition, anyone can refer to anyone who is interested in investing in digital assets through the Kryptonian Referral Program. Through the referrer and the referee will receive a share of fees from digital token trading according to the criteria set by the company, And orbix is to launch OBX reward points soon, for Kryptonian can collect points from various activities to redeem for special privileges and various forms of special items.

For this special moment, orbix pleased to offer 2 special campaigns to everyone who joins to be a part of orbix “The Capital of Kryptonian”

Step 1: Campaign Welcome to orbix “The Capital of Kryptonian” for new customers who successfully apply and completely verify their identity with orbix get cashback up to 200 baht (Limited to the first 1,000 users only, campaign period: 12 Mar – 11 Apr 24)

Step 2: Campaign Deposit Bonus. Deposit money to orbix, get cashback up to 500 baht

Verified (KYC) orbix customers Deposit money to orbix according to the specified conditions and receive cashback rewards into their digital asset trading account up to 500 baht.

(Limited to the first 1,500 users only, campaign period: 21 Mar – 20 May 24)

Read Term & Condition of Campaign: https://www.orbixtrade.com/th/blog/category/campaign

Mr. Chanwit Rungruanglada, Managing Director of Orbix Trade Company Limited said in 2024, Orbix Trade Co., Ltd. under Unita Capital Company Limited, which is a subsidiary of the KasikornBank setting a goal to expand the new customers base by 10-15%, with a specific focus on re-engaging with over 500,000 returning customers. Additionally, the company is poised to witness a tenfold increase in Active users following its recent acquisition in March 2024. With these ambitious targets in sixfold, orbix anticipates a commendable revenue.