นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group – Executive Chairman ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ รางวัลด้านดิจิทัล จาก เวทีระดับสากล ได้แก่  รางวัล Digital Private Banking of the Year – Thailand จากเวที The Asset Triple ADigital Awards 2022 ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ และ รางวัล WinnerBest Private Bank for Digital CX – Thailand จากเวที Digital CX Awards 2022 สะท้อนความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทำงาน สนับสนุนการให้บริการลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคาร รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของธนาคาร โดยในปีที่ผ่านมา Private Banking ของธนาคารได้รับรางวัลด้านดิจิทัลถึง รางวัล จาก เวทีระดับสากล