นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายธานี แสงรัตน์ (กลาง) เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน (ที่ 2 จากขวา) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ หารือถึงแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในตลาดเวียดนามและรูปแบบที่เหมาะสมในการเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียดนาม ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อเร็วๆ นี้