ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายคุโรดะ จุน ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO) สำนักงานกรุงเทพฯ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ มุมมองและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจญี่ปุ่นต่อการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้