นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายดว่าน ไท้ เซิน (กลาง) รองผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม หารือเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบทางการเงิน รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียดนาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามต่อไป ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อเร็วๆ นี้