ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK สำนักงานเขตพญาไท และจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ “EXiM ร่วมใจ ขจัดภัยร้ายไข้เลือดออก” และโครงการ “รวมใจภักดิ์..รัก(ษ์) บ้านให้น่ามอง” โดยรณรงค์สร้างความตระหนักและร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพญาไทในช่วงฤดูฝน พร้อมแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและยาทากันยุงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยอารีย์และชุมชนวัดมะกอก และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566