ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวิสุทธิ์  บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ  พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินในการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566