ธนาคาร​อิสลาม​แห่ง​ประเทศไทย (ไอแบงก์)​ โดย​นางนุจรี ภักดีเจริญ​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ​ เข้าร่วมกิจกรรม​ “เติมเต็ม​หนังสือ​ เข้าตู้เพื่อน้อง” จัดโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และมอบหนังสือแก่โรงเรียน ตชด. ผ่านนายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายภุชพงค์ โนดไธสง กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมองค์กร​เครือข่ายพันธมิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งมอบหนังสือและตู้วางหนังสือที่ได้จากการดำเนินงานแคมเปญไปรษณีย์ reBOX สำหรับเป็นของขวัญให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีพล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้มีหนังสือและตู้วางหนังสือใหม่ในห้องสมุด ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวฯ ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับอีก 39 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ที่รวบรวมกล่อง/ ซองที่ไม่ใช้แล้วได้ประมาณ 110,000 กิโลกรัม พร้อมส่งต่อให้กับ SCGP เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นตู้หนังสือ ขนาด 2×1 เมตร และ SCGP สมทบกล่องและซองไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นตู้หนังสือ รวมทั้งสิ้น 95 ตู้