นายอรพงศ์ เทียนเงิน ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานกรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด พร้อมด้วย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมประกาศความสำเร็จในโอกาสที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ เอสซีจี ร่วมรับมอบรางวัลยอดเยี่ยมจาก The Asset นิตยสารชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือในตลาดการเงินและการลงทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย รางวัล Best Supply Chain Solution และ รางวัล Editors’ Triple Star for Blockchain Solution for Procure-to-Pay (B2P) จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และ เอสซีจี ที่ริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์ม B2P ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนเทคโนโลยี R3 Blockchain ครั้งแรกของโลกด้วยคุณสมบัติของ Blockchain ในเรื่องความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ของข้อมูล ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบของระบบการจัดการด้านซัพพลายเชน และมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานในองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยอีกหลายแห่ง สะท้อนถึงความสำเร็จของทั้งสององค์กรที่ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการด้านซัพพลายเชน ที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ให้กับธุรกิจได้ตั้งแต่เครือข่ายต้นน้ำถึงปลายน้ำ จนเป็นที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในระดับภูมิภาค