ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนางสาววรรณรัตน์ พันธุ์จันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานปฏิบัติการ รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2563 จำนวน รางวัล ประกอบด้วย อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารพลาซ่าอีสต์ (East Plaza) และอาคารพลาซ่าเวสต์ (West Plaza) โดยได้รับรางวัลระดับสูงสุด (Diamond) จากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแห่งประเทศไทย (Building Safety Award 2020) โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากดำเนินการต่างๆ ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบอาคารทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางวิศวกรรมที่สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้น ทำให้พนักงานและลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้พื้นที่อาคารมั่นใจได้ว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ มีระบบความปลอดภัยของอาคารในระดับสูงสุด