ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกลุ่มงานตลาดการเงิน จัดงาน SCBFM FORUM : Easing Cycle and Business in New Tech Horizon ให้แก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และลูกค้าสถาบันรวมถึงผู้บริหารองค์กรที่ดูแลธุรกรรมตลาดการเงินรวมกว่า 150 คน โดยมีนายแพททริก ปูเลีย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่สี่จากซ้าย) และคณะผู้บริหารธุรกิจตลาดการเงินให้การต้อนรับและแนะนำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการบริหารต้นทุนจากธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่สามจากซ้าย) ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ Disruptive Technologies เทรนด์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหน้าโลกธุรกิจ และแนะนำเทคโนโลยีและความสามารถทางเทคโนโลยีที่องค์กรจะต้องมีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และนำเทคโนโลยีมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน พร้อมด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปรับกลยุทธ์รับมือกับวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง และการรับมือกับความท้าทายการค้าระหว่างประเทศ ในหัวข้อ Navigating Financial Market Amid Cycle จากนายวชิรวัฒน์ บานชื่น นักกลยุทธ์ตลาดเงินอาวุโส สายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ดร.ปิยะศักดิ์ มานะสันต์ หัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์เอกซ์ จำกัด