บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มหาชน (จำกัด) ติดอันดับรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ติดอันดับ ESG 100 ประจำปี 2562 ของสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ทั้งนี้ เดลต้าเป็น 1ใน 6 บริษัทที่ติดอันดับในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งการจัดอันดับ ESG 100 ประจำปี 2562 ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม

สถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการจัดอันดับ ESG100 โดยใช้เรตติ้งโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากหลักการแนวทางตามมาตรฐานการประเมิน ความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) การจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ประจำปี 2562 ได้ทำการการคัดเลือกจาก 771 บริษัทจดทะเบียน และทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลจำนวนกว่า 14,278 จุดข้อมูล จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง

ตั้งแต่การจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ได้จัดทำขึ้นในปีพ.ศ. 2558 เดลต้าได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันไทยพิพัฒน์เป็นประจำทุกปีสำหรับการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทใน ESG100 ประจำปี 2562 ถือว่ามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของเดลต้า รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอันยอดเยี่ยมแก่นักลงทุน

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดลต้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นพลเมืององค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่มอบผลประโยชน์ที่มั่นคงให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งพันธสัญญานี้มาจากคำมั่นสัญญาของเดลต้าที่ว่า Smarter. Greener. Together.