นางสาวเจนจิต ลัดพลี (แถวหน้ากลางซ้าย) ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วสภาพดี จากการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานให้แก่โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ โดยมีนางสาววรางคณา รามฤทธิ์ (กลางขวา) รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายคณาธิป ไพรพิบูลยกิจ (แถวหน้าขวา) หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ เมื่อเร็วๆ นี้

โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนออทิสติก และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับมัธยมศึกษา