กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เดินหน้าสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศด้วยการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของกรุงศรีทุกกลุ่มภายใต้การผสานความร่วมมือกับ MUFG สถาบันการเงินระดับโลก โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กรุงศรีให้ความสำคัญและอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางการเติบโตของพนักงาน ผ่านการพูดคุยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการช่วยบริหารด้านบุคลากร ล่าสุด กรุงศรีเปิดรับผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และนัดสัมภาษณ์ผ่าน LINE Video Call สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงมุมมองของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่า กรุงศรีคือองค์กรแห่งโอกาส ด้วยความโดดเด่นของการเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีความแข็งแกร่งและเครือข่ายในทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่าง MUFG และมีผลการดำเนินงานที่มีอัตราเติบโตสูงต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมแผนขยายการเติบโตสู่การเป็นสถาบันการเงินทรงพลังในภูมิภาค (Emerging ASEAN Financial Powerhouse)

“ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงศรีได้ผสานพลังศักยภาพของทุกภาคส่วนในกรุงศรี กรุ๊ป และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เข้าถึงและตอบโจทย์ลูกค้าทุกเซ็กเม้นท์ได้อย่างตรงจุด ทำให้กรุงศรีเป็นสถาบันการเงินที่มีความเติบโตสูงต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ กรุงศรียังได้มุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินอย่างไม่หยุดยั้ง สนับสนุนให้พนักงานใช้แนวคิด Think Digital First มาเป็นเรือธงในการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินให้กับลูกค้า พร้อมกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศการทำงานซึ่งสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว” นายวศินกล่าว

นายวศินกล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงศรีจึงเป็นองค์กรที่โอบรับความหลากหลาย (Diversity) ของพนักงานทั้งด้านอายุ (Generation) ความรู้ ความสนใจ และความเชี่ยวชาญ (Professionalism) เชื้อชาติและวัฒนธรรม (Race and Culture) ซึ่งเราได้ผสมผสานความหลากหลายนี้ให้เป็นจุดแข็งของกรุงศรีในการร่วมกันสร้างความเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว (Unity)

“เราเชื่อว่าความแตกต่างและหลากหลายจะทำให้เรามองเห็นแง่มุมต่างๆ ในหลากหลายมิติ พนักงานกรุงศรีมีโอกาสเรียนรู้แบบ Cross Culture แลกเปลี่ยนมุมมอง แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่และกว้างขวางทั้งภายในองค์กรและในเครือ MUFG ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ดังนั้นในการขยายธุรกิจเราจึงมองหาคนที่พร้อมทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ เปิดรับความคิดเห็น พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันกับองค์กร” นายวศินกล่าวในที่สุด

กรุงศรีเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก กรุงศรีเปิดโอกาสให้พนักงานได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานในเครือ MUFG ทั่วโลก เพื่อให้พนักงานใน แต่ละประเทศรวมถึงพนักงานของกรุงศรีได้มีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่สนใจ กรุงศรีเปิดกว้างต้อนรับเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้จะเป็นการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 มิถุนายน 2562 ได้ที่ http://bit.ly/2KrS7SN และสัมภาษณ์รอบแรกผ่าน LINE Video call ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน2562 โดยผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะได้รับการยืนยันเข้าสัมภาษณ์ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Krungsri Talent Acquisition Center โทร. 02 296 2000 ต่อ 82811 หรือ อีเมล [email protected]