บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผนึกกำลังพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในสังคม ณ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ด้วยเล็งเห็นว่า “บ้าน” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานของมนุษย์

นิภาพร  จองจตุพร  ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ TOA กล่าวถึงโครงการนี้ว่า TOA ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการตอบแทนสังคม ด้วยหลักการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ส่งมอบความสุข โดยร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ที่ยากไร้ในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นพันธกิจสำคัญที่TOAเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบพนักงานจิตอาสา ซึ่งทำให้พนักงานได้มีโอกาสทำงานในหลากหลายมิติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสนำความเชี่ยวชาญด้านงานสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง มาทำประโยชน์ต่อสังคม  กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับชุมชนที่เข้าไปทำกิจกรรม แต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานโดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน”                 TOA นำทีมจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จ.ปทุมธานีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานจิตอาสา TOA ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันสร้างบ้านให้แก่ผู้ที่ยากไร้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  และที่อยู่อาศัยเดิมชำรุดทรุดโทรม ขาดสุขอนามัยที่ดี และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ให้ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาคภูมิ เอี่ยมละออ ชาวบ้าน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ผู้ที่ได้รับบ้านหลังใหม่จาก TOA กล่าวว่า “ครอบครัวอาศัยกันอยู่ 5 คน ในบ้านหลังเดิมที่แออัด และทรุดโทรมมาก พื้นภายในบ้านเป็นดินทั้งหมด ตนเองก็เป็นผู้พิการ กระดูกเสื่อม ขา 2 ข้างไม่เท่ากัน ทำให้เคลื่อนไหวตัวลำบากมาก  อีกทั้งฝาบ้านเดิมเป็นไม้เก่า ๆ และสังกะสี เวลาหน้าหนาวจะหนาวมาก หน้าฝนก็จะโดนฝนสาดเปียก  อยู่อาศัยกันอย่างยากลำบาก  เมื่อได้รับบ้านหลังใหม่จาก TOA ครั้งนี้ ไม่เคยคิดฝันเลยว่าตนเองและครอบครัวจะโชคดีได้รับโอกาส ได้มีบ้านใหม่เป็นของตนเอง รู้สึกดีใจมาก ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีของครอบครัวเอี่ยมละออ ขอบคุณ TOA จริงๆ ครับ”

TOA พร้อมเดินหน้าแบ่งปัน ส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และเต็มกำลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน #TOAไม่ทิ้งกัน