SEAC ผนึก 8 ธุรกิจครอบครัวไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในยุค Disruption
กับ สัมมนา “Upside Down: Rising to the Golden Opportunity of Global Disruption”
ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง SEAC นำโดย นางอริญญา เถลิงศรี (จากซ้าย คนที่ 3) กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ นางเอื้อมพร ปัญญาใส (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดมุมมองทางความคิดกับงานสัมมนา “Upside Down: Rising to the Golden Opportunity of Global Disruption” ความท้าทายครั้งสำคัญของธุรกิจครอบครัว (Family Business) ในยุค Disruption โดยเชิญ 8 ผู้บริหารแบรนด์ไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจครอบครัว ร่วมเผยมุมมองความคิด ประสบการณ์ในการบริหารแบรนด์ที่ส่งต่อความมุ่งมั่นจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อจุดประกายโอกาสทองทางธุรกิจให้กับธุรกิจครอบครัวแบรนด์อื่นๆของประเทศไทย ณ ห้อง เดอะ แคปปิตอล ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง SEAC อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้