ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)  จัดอบรมหลักสูตร “Product Knowledge” ให้แก่พนักงานขาย Guy Laroche Lingerie แบรนด์ชุดชั้นในจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อเสริมทักษะด้านการขาย และการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องปะชุมใหญ่ 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็วๆนี้