ไบโอฟาร์ม ห่วงใยชุมชนมอบตู้ยาพร้อมเติมยาและเวชภัณฑ์
แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ
ในโครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยาเติมความห่วงใย”

ภก.ปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร (คนที่สามซ้ายมือ) และตัวแทนพนักงาน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องในโครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยาเติมความห่วงใย” โดยส่งมอบตู้ยาพร้อมเติมยาและเวชภัณฑ์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ โดยมีนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ (คนที่สามขวามือ) และ นางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ (คนที่สองขวามือ) เป็นตัวแทนรับมอบและส่งต่อตู้ยา ยาและเวชภัณฑ์แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้