คณะผู้บริหารบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยคุณศศินิมา จันทร์เหมือนเผือก (ที่ 8 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส แผนกควบคุมมาตรฐาน และ คุณปรียากร ผู้มีชัยวงศ์ (ที่ 7 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ – หน่วยส่งเสริมการปฏิบัติการ พร้อมทั้งพนักงานจากทุกฝ่ายเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากเทศบาลนครปากเกร็ด และส่วนงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปฏิบัติการ ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกวิธี รวมถึงสาธิตการผจญเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมพร้อมรับสถานการร์ฉุกเฉิน ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์ มอก.22300 โดยการซ้อมแผนอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ดำเนินการซ้อมในพื้นที่ ดังนี้ 1. อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 2. อาคารชาเลนเจอร์ 3. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-12 4.อาคารอิมแพ็ค อารีน่า และ 5. เดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ และ อาคารบางกอกแลนด์