ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2022 :  Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งาน OIE FORUM กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 (GH202) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมไทย อาทิ
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
3. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ที่จะมาร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย”   ดำเนินรายการโดย ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน  และ  คุณจิรภิญญา ปิติมานะอารี