ศูนย์การค้า โชว์ ดีซี (SHOW DC) ศูนย์การค้าช็อปปิ้งเอ้าท์เล็ทใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ จับมือกับ Scrambled Art โรงเรียนสอนศิลปะชื่อดังในแบบ Process Art เปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะ ภายใต้โครงการ “SHOW DC Kids Art Class by Scrambled Art” เชิญชวน น้องๆ หนู ๆ และครอบครัวผู้มีใจรักในงานศิลปะร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ผ่านจินตนาการพร้อมสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งเดียวในโลก พิเศษที่นี่ที่เดียว!

ทั้งนี้ SHOW DC Kids Art Class by Scrambled Art คลาสเรียนศิลปะสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-8 ปี จะ
จัดสอนในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ บนชั้น 2 ของศูนย์การค้าโชว์ ดีซี วันละ 2 รอบ คือรอบเวลา 13:00-14:30 น. และรอบ 15.30-17:00 น. ใช้เวลารอบละ1 ชั่วโมงครึ่ง และแบ่งรอบการสอนตามช่วงอายุของเด็ก คือระหว่าง 2 – 4 ปี และช่วงอายุระหว่าง 4 – 8 ปี รอบละประมาณ 25 คน โดยศูนย์การค้า โชว์ ดีซี ยังได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มครอบครัว ที่มียอดซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่ 500 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ ช่วงระหว่างวันจันทร์ – วันอาทิตย์ สามารถลงทะเบียนส่งลูกหลานเข้าร่วมเรียนศิลปะได้ฟรีตามคลาสเรียนศิลปะที่กำหนดไว้

สำหรับ Scrambled Art คือโรงเรียนสอนศิลปะในแบบ Process Art ที่เน้นสร้างประสบการณ์การทำงานมากกว่าผลงานที่สวยงาม เป็นศิลปะแบบเปิดที่ให้เด็ก ๆ ได้นำความชอบของตนใส่เข้าไปในแต่ละขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถอธิบายขั้นตอนของตนเองได้ ซึ่งจะทำให้เด็กมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจินตนาการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผลักดันให้เด็กมีความคิดนอกกรอบ กล้าตัดสินใจ เสริมความมั่นใจและทักษะการแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนยังได้ออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยในการฝึกฝนทักษะในเด็ก เช่น การเพิ่มใยสมองจากการวางแผนผลงาน กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสมาธิ และยังเป็นศิลปะในแบบที่ไม่ยึดติดกับรูปเลขาคณิต เพื่อเด็ก ๆ จะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

ชวนน้องๆ มาเปิดประสบการณ์ กับ SHOW DC Kids Art Class by Scrambled Art ชั้น 2 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ทุกเสาร์-อาทิตย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-203-1890 และติดตามโปรโมชั่นและข่าวสารอื่นๆ
ได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/showdc.co.th/