วันที่ 10 ธันวาคม 61 ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ของกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีย์ ได้มีการจัดงานมอบรางวัลบัวทอง โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน “ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท” ครั้งที่ 7 ประจำปีพ.ศ 2561 โดยในงานได้มีการประกาศเชิดชูเกียรติ “พ่อดีเด่นแห่งปี” “ลูกตัวอย่างดีเด่น” และ “บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี” โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี เพื่อนำแบบอย่างที่ดี ช่วยลด ช่วยขจัดปัญหาของสังคม ปลูกจิตสำนึกอันดีงามและเชิดชูเกียรติ สำหรับโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัล”พ่อดีเด่นแห่งปี” รางวัล”ลูกตัวอย่างดีเด่น” และรางวัล”บุคคลต้นแบบตัวอย่าง” รวมทั้งสิ้น 8 สาขา จำนวน 122 ท่าน

“คุณหมิง” ตระการตา นพวงศ์ หนึ่งในผู้ที่เข้ารับรางวัล”ลูกตัวอย่างดีเด่น” ได้กล่าวว่า “การได้รับรางวัลนี้ถือได้ว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดและจะน้อมนำแนวคิดต่างๆไปเลี้ยงดูบุตรหลานให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยส่วนตัวแล้วถ้าครอบครัวดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามไปหมด และปัจจุบันก็ได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุตรหลานได้เห็น”

“คุณเอ็ม” จิระเดช พรหมสุทธิ์ สมาชิก”พรรคอนาคตใหม่” ที่เข้ารับรางวัล”ลูกตัวอย่างดีเด่น”

ได้กล่าวว่า “โดยส่วนตัวแล้วสถาบันครอบครัวถือได้ว่าสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต หากเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่จะทำให้ชีวิตนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง และสิ่งสำคัญเลยคือความกตัญญูรู้คุณทั้งกับบิดา มารดา ผู้มีพระคุณและคุณของแผ่นดิน ในอนาคตอันใกล้นี้ ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส. ประจำปี 2562 ทางกระผมได้มีความประสงค์จะลงสมัครส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อในนาม”พรรคอนาคตใหม่” และจะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่วนตัวนั้นเป็นคนพื้นที่ภาคใต้จึงอยากเอาแบบอย่างที่ดีมอบให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกๆคน”