มิวเซียมสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมใจกันบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ยังเป็นการสำรองเลือดคงคลังให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อาทิ ผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารนันทนาการ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) พิเศษ!! ผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก พร้อมสิทธิ์ในการเข้าชมมิวเซียมสยามฟรี โดยสามารถลงทะเบียนบริจาคเลือดล่วงหน้าได้ที่ https://www.museumsiam.org/event-detail.phpสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-225-2777 ต่อ 520,521