นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมนักบริหารงาน ยุติธรรมระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 43 โดยมี อิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด โกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีฝ่ายอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการ  และ เด่นเดือน กลั่นสอน อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน