วันที่ (13 ตุลาคม 2564) ที่ผ่านมา นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 กลุ่มวัว ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ได้ไปทำการแพ็คข้าวกล่องและอาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ ร้านอาหารอิสานปิ้งปิ้งในช่วงเช้า  ส่วนช่วงบ่ายทางกลุ่มได้เดินทางไปมอบข้าวกล่องและอาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด ผ่านกลุ่มเส้นด้าย และจะถูกส่งมอบต่อไปให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#วัวอาสา #วัวปนป11#ปนป11 #pnp11#หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย