นายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนความสามารถของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงเปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้โชว์ศักยภาพ และแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยผลงานของผู้ชนะจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อของบีทีเอส พร้อมรับทุนการศึกษา และประกาศนียบัตร

โดยเปิดตัวกิจกรรมแรกด้วยโครงการประกวดวาดภาพในหัวข้อ สถานีต่อไป…สถานีสีเขียวNext StationGreen Stationชิงทุนการศึกษารวม 153,000 บาท เนื่องจากบีทีเอสตระหนักถึงปัญหาปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้ทุกคนต้องเผชิญกับมลภาวะทั้งฝุ่น ควัน ต่าง ๆ ในแต่ละวัน จึงเกิดเป็นไอเดียในการเปลี่ยนพื้นที่ใต้สถานีบีทีเอส ให้เป็นนิทรรศการศิลปะเพื่อสร้างบรรยากาศการเดินทางให้มีสีสัน สดชื่น และเพิ่มรอยยิ้มให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน  และนักศึกษาอายุตั้งแต่ 7-21 ปี ที่มีทักษะความสามารถด้านศิลปะ เข้าร่วมการแข่งขันชิงทุนการศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้น

โดยน้อง ๆ สามารถเลือกรูปแบบการวาดภาพได้ 2 ประเภท ได้แก่

1) ภาพวาดประเภทสีน้ำ หรือ สีน้ำมัน
2) ภาพวาดประเภทไฟล์ดิจิทัล (ส่งภาพประกวดได้คนละ 1 ภาพ) โดยผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรจากบีทีเอส ไม่เพียงเท่านั้นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1-10 ของแต่ละระดับชั้นรวม 30 ผลงาน จะถูกนำไปผลิต
เพื่อเผยแพร่บนสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สถานีบีทีเอส สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.bts.co.th/DrawingContest กำหนดระยะเวลาการสมัคร และส่งภาพผลงาน ได้ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2566 และประกาศผลในวันที่ 15 กันยายน 2566 ผ่านทาง Website และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส     พร้อมต่อเนื่องในกิจกรรมที่สองสำหรับ กลุ่มนักเรียน และนักศึกษาอายุตั้งแต่ 13 – 21 ปี ที่มีความกล้าแสดงออก และมีใจรักในการถ่ายคลิปวิดีโอ ร่วมกิจกรรมถ่าย Vlog แนะนำ “รถไฟฟ้า BTS ในมุมมองของคุณ”  Vlog ของผู้ชนะเลิศจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อของบีทีเอส และรับบัตรโดยสาร พร้อมเที่ยวเดินทางฟรี สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2566 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ ผ่านทาง Website และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส, YouTube : BTSSkyTrainChannel, Instagram : btsskytrain, TikTok : bts_skytrain และ Twitter : BTS_SkyTrain

หมายเหตุ

  • ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากผู้จัดการประกวดไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
  • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด
    โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินถือดุลพินิจของผู้จัดการประกวดเป็นที่สิ้นสุด ในทุกกรณี