“Fragments” (แฟลกเมนท์) นิทรรศการศิลปะที่สื่อความหมายถึงชิ้นส่วนของเวลาในช่วง ขณะต่างๆ ที่เป็นเหมือนกับการบันทึกความทรงจำตลอด 1 เดือนที่ราบิ้นใช้ชีวิตในฐานะศิลปินใน พำนัก (Artist-in-Residence) ณ เรเบล อาร์ต สเปช ริซิเดนซ์ซี่ ในขณะที่จิตรกรใช้ฝีแปรงและพู่กัน ในการถ่ายทอดภาพวาด นักดนตรีใช้เครื่องดนตรีในการสร้างเสียงเพลง แต่ราบิ้นใช้ร่างกายของเขา เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวของเวลาคล้ายเป็นอีกหนึ่งวิธีในการ บันทึกเรื่องราวในแต่ละวัน ดังนั้นข้างหลังภาพเขาจึงบันทึกวัน เวลา สถานที่ ที่เขาใช้เป็นที่สร้างสรรค์ งาน

สิ่งที่น่าสนใจในผลงานกว่า 60 ชิ้น ที่นำมาจัดแสดงคือการที่ศิลปินนำเทคนิคการสร้างภาพ ถ่าย แบบเดียวกันกับการถ่ายภาพในยุคแรก ที่ให้สารเคมีทำปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์ ซึ่งเขาศึกษา มานานกว่า 4 ปี แสดงออกเป็นผลงานที่แตกต่างกันไปทั้งขนาดและรูปทรง บ้างเล็กจิ๋วด้วยขนาด เพียงนามบัตร บ้างมีขนาดใหญ่กว่า 2 เมตร ทุกเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ราบิ้น จะผสมสารเคมี สำหรับงานในวันนั้น และเริ่มงานเมื่อแสงแรกมาเยือน จากนั้นจึงใช้ความรู้สึกและอารมณ์ข้างใน เป็นสัญญาณบอกว่าจะเลือกถ่ายทอดผลงานในรูปแบบไหน บางครั้งอาจเป็นเพียงนิ้วชี้ทั้งสองข้าง เท้า หรือแม้ต่างร่างกายทั้งตัว ในขณะเดียวกันธรรมชาติเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสร็จสิ้น ทั้งแสงแดด สายลม เม็ดฝน แม้แต่หินและทราย นอกจากนี้ราบิ้นยังนำส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย อย่างสีประจำวันมาผสานกับผลงานของเขา โดยแบ่งตามวันที่เขาสร้างสรรค์ ดังนั้นในแต่ละภาพจึง ไม่ได้ มีเพียงแค่ความหมายของวันที่ซ่อนอยู่ แต่ยังส่งผลถึงความงามและอารมณ์ของภาพเช่นกันนิทรรศการ “Fragments” จัดขึ้นเพียงวันเดียว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ เรเบล อาร์ต สเปช ริซิเดนซ์ซี่ สุขุมวิท ซอย 67 ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป-เข้าชมฟรี-ติดต่อ E-mail: [email protected]