นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 จากนางสิตา ประวาลพิทย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท SOCOTEC Certification Thailand เพื่อรับรองว่าฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ของ ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พิธีมอบใบรับรองจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ปตท.สผ.