บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด บริษัทสตาร์ทอัปของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ อยุร บริษัทเอกชนด้าน Food Tech จัดงานเปิดตัว นวัตกรรมสาร NAD-X” ที่สุดของนวัตกรรมชะลอวัย ฟื้นฟูระดับเซลล์ ซึ่งคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย และได้รับรางวัลแพลทินัมระดับโลก พร้อมประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน BCG Economy Model ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ กระจายโอกาส กระจายรายได้ นำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองบริษัท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยรัตน์ จํานงค์การ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมรับฟังข้อมูลงานจาก ดร.สรวง สมานหมู่ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด และ ดร.ชนินทร์ ชื่นอิ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อยุร จำกัด ในวันพุธที่ ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 ณ โถงประชุมชั้น ตึกไทม์เว็นเจอร์ส (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)