เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ Gift to Give เพื่อมูลนิธิ กปภ. อีกด้วย ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ