การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 และเครือข่าย ส่งทีมจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 2,500 ครัวเรือนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โดย กฟผ. ได้ส่งทีมช่าง 7 ทีม จากฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง และเขื่อนรัชชประภา เข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอท่าศาลา เพื่อดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน รวมถึงระดมทีมเข้าฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นี้