หากน้องๆคนไหนหรือใครๆที่กำลังมองหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับตนเองหรือบุตรหลาน และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกศึกษาในเส้นทางไหนแล้วล่ะก็ ลองมาอ่านบทสัมภาษณ์ด้านล่างนี้ดู เผื่อจะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งเส้นทาง ของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดอนาคต การเรียน และการทำงานของน้องๆอีกหลายๆคน ลองมาติดตามกันเลย..

อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กล่าวว่า การเรียนการสอนสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ สำหรับศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ ลงมือทำ ไม่ว่าจะภายในมหาวิทยาลัยหรือที่สถานประกอบการ ปัจจุบันหลักสูตรได้พยายามปรับให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่า ศักยภาพของคนเรานั้นพัฒนาขึ้นได้ และสามารถพัฒนาได้ดีกว่า AI อีกด้วย การออกแบบการเรียนรู้จึงมีความสำคัญ

ก่อนที่เราจะสร้างโครงการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ขึ้นมาเราผ่านการพบปะพูดคุยกับสถานประกอบการและสมาคมต่าง ๆ หลายแห่ง เพื่อต้องการเก็บรวมรวมข้อมูล ในการนำมาพัฒนา เพราะท้ายสุดแล้วการที่บัณฑิตสามารถสำเร็จการศึกษาออกไป แล้วได้งานทำที่ดีนั้น คือความสำเร็จที่คนเป็น”โค้ช” อย่างเราต้องการ

บทบาทหน้าที่ในการสอนของอาจารย์ยุคใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยเป็นผู้ยืนบรรยายถ่ายทอดความรู้หน้าชั้นเรียน เราจะกลายเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในวันนั้น โดยการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียน ผ่านกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้

การเป็นอาจารย์สมัยนี้ จึงไม่ใช่แค่การเป็นผู้สอน หากแต่เราเองก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ในเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน เราจะนำความรู้ เมื่อสมัยเราเรียนมาสอนเด็กไม่ได้แล้ว…มันเก่า..มันเอ๊าท์ กรณีศึกษาตัวอย่างทั้งหลายเราต้องใหม่ อะไรที่เด็กต้องรู้ เด็กควรจะรู้ หน้าที่อาจารย์คือคุณก็ต้องรู้ และรู้ให้มากกว่าเด็ก ในยุคนี้ไม่ใช่เด็กต้องปรับตัว หากแต่อาจารย์เองก็ต้องปรับเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กด้วยเช่นเดียวกัน

จริงๆ การค้นหาตัวตนและความชอบเป็นหน้าที่ของนักศึกษาก็จริง และการแนะนำหรือการช่วยนักศึกษาให้ไปถึงเส้นชัยอาจต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนของเรา สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ของเรา อาจารย์จะมีความสนิทสนมกับนักศึกษาค่อนข้างสูง นักศึกษาสามารถพูดคุยปรึกษาได้ตลอดเวลา เราใช้เวลาที่ได้พูดคุยกับเด็กสัมภาษณ์เก็บข้อมูล แล้วนำมาช่วยกันวิเคราะห์ตัวเด็ก เพราะบางครั้งเด็กยังมองสิ่งที่เรากำลังสื่อสารไม่เข้าใจ แต่ในอนาคตเค้าจะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อเค้า

“เรากำลังผลิตบัณฑิตที่ต้องใช้ชีวิตในโลกแห่งอนาคตซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง..เพราะฉะนั้นเด็กของเราต้องพร้อมในทุกด้าน”

สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์SPU จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้องๆที่สนใจงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ 02 558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 02 579 1111 ต่อ 1267 อาจารย์พีรยา ได้กล่าวทิ้งท้าย.

คลิกรับชม นักศึกษาSPU ฝึกสหกิจศึกษาโรงแรม 5 ดาว : JW Marriott Hotel Bangkok

https://www.youtube.com/watch?v=f9nZJHj-Uic&t=70s&fbclid=IwAR1HUxapGXA6fvgZreJL82UGvxrTTrwtvySDFQWI2RH6SuziIQngIsTmBgk