สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อรับรองผลการจัดมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (เกม)

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากความร่วมมือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแอนิเมชัน (เกม) จำนวน 3 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Artist)อาชีพนักออกแบบเกม (Game Designer) และอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game Programmer) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล

TPQI & SPU จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และผลการทดลองเครื่องมือประเมิน โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเรียน ชั้น 6 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อพิจารณารับรองผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และผลการทดลองเครื่องมือประเมิน ซึ่งจะนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานอาชีพต่อไป

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรีนการสอนให้สอดคล้องกับเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอี-สปอต ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การแคสติ้ง ออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม การออกแบบเกม และการออกแบบกราฟฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

ซึ่งนอกจากมองเรื่องการพัฒนาเกมแล้วยังมองเรื่องของการสร้างระบบนิเวศทางด้านเกมทั้งการจัดอีเวนด์ การแข่งขันเกม ธุรกิจที่เกี่ยวกับ สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งสาขาอินเตอร์แอกทีฟเกม ของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสาขาที่มีจำนวนนักศึกษาเข้าเรียนมากที่สุดเมื่อเทียบกับ4 สาขาอื่นในคณะ ปัจจุบันมีผู้สมัครแล้วราว 200 คนต่อรุ่น จากปีที่ผ่านมา 130 คน เนื่องจากความต้องการของผู้เรียนในสาขานี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง