วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPUIC) จัดโครงการ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อทรัพยากรทางการศึกษา” ซึ่งอาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนบริษัท ภัทรวุฒิ ดริล เอนจิเนียริ่ง  และ สมาคม Wheel and Road (Superhero) บริจาคเงินทำบุญสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมี อาจารย์พุทธิพงษ์ อนันตโสภณ เป็นผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำไปทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆนักเรียนที่เรียนดีแต่่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป  ณ โรงเรียนบ้านซับเค้าแม้ว จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ จากการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมโอนเงินบริจาคสมทบทุนผ้าป่าทางการศึกษา ในครั้งนี้อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้า ตลอดไป