การประกวด ประกวด smart university 2018
มงฯลง!!! สาวสวย&ดาวมหาลัย แน่นเวที
ตบเท้าเข้าประกวด smart university 2018

smart university 2018

เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-11 พฤศจิกายนนี้ สำหรับการประกวด smart university 2018 โดยมีอดีตนางงามหลากหลายเวทีและผู้เข้าแข่งขันรายการเรียลลิตี้ระดับประเทศ ตบเท้าเข้าร่วมการประกวด smart university 2018
อาทิ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์, อดีตมิสแกรนด์จังหวัด, ผู้เข้าแข่งขันรายการเรียลลิตี้เดอะเฟซไทยแลนด์, นางสงกรานต์พระประแดง, นางงามสวนนกชัยนาท, นางสาวถิ่นไทยงามนอกจากนี้ยังมีสาวงามจากหลากหลายสถาบันการศึกษามาเข้าร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยนครปฐม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น
ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสาเหตุที่เข้าร่วมประกวด smart university 2018 เนื่องจากต้องการค้นหาประสบการณ์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ตนเองมากขึ้น โดยแต่ละคนไม่ได้ยึดติดว่าหากเคยชนะเวทีการประกวดที่ใหญ่มาแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเวทีอื่นได้ เนื่องจากแต่ละเวทีก็มีความงามและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งควรเปิดโอกาสให้ตนเองให้ได้เรียนรู้จากเวทีอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

smart university 2018

สำหรับการประกวด smart university เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คณะวิทยาการจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 80 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ค้นหาสาวงามที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียบพร้อมด้วยความงาม บุคลิกภาพ และสติปัญญา ชิงมงกุฎเกียรติยศมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
โดยการประกวด smart university 2018 จะจัดขึ้นวันที่ 8-11 พฤศจิกายนนี้ ที่เวทีหน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดำเนินการจัดงานโดยนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาจากชมรมสื่อสร้างสรรค์ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนจากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฎิบัติของนักศึกษาในการจัดงานอีเวนท์อีกด้วย