Seleco Education Roadshow 2018
ทีมผู้บริหารซีลีโกะ นำโดยคุณวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจข้าว เครือ STC GROUP และ คุณวีรอร พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ผู้บริหาร และ เจ้าของแบรนด์ “ซีลีโกะ” ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 14 ทีม
เปิดประสบการณ์จริงในการแข่งขัน

“การนำเสนอแผนการสื่อสารการตลาด” ที่ทั้งเข้มข้นและท้าทายความสามารถ รวมระยะเวลาร่วม 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2561 รวมมูลค่าเงินรางวัล 10,000 บาท


โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ SELECO EDUCATION ROADSHOW 2018 ที่ทาง “ซีลีโกะ” ตั้งใจจะผลักดันและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารและขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งวางแผนนำร่องที่ภาคเหนือเป็นที่แรก และเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของภาคที่น่าสนใจ โดยหวังที่จะขยายไปในภาคอื่นๆต่อไป
“ซีลีโกะ” ขอขอบพระคุณอีกครั้งจากใจจริงสำหรับการสนับสนุน และ การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อมวลชน, รศ.ดร. กรวรรณ กฤตวรกาญจน์, ผศ. ศศิกานต์ ลิมปิติ, อ.ดร.เมริสา สกุลสุทธิวงศ์ และ Professor Dr. Kak Yoon

#Seleco #SelecoEducationRoadshow2018 #SelecoEducationRoadshow #Selecoseaweed #thefirstseaweedsnackinthailand #everywherewithseleco #CMU #masscommCMU #SelecoxCMU #IMC