ากลองจินตนาการถึง ‘Mega Trend’ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ภาพที่ทุกคนจะได้เห็นคงหนีไม่พ้น! ภาพของโลกธุรกิจกำลังหมุนตามเทคโนโลยีอย่างสุดแรง เพราะปัจจุบันนั้น ‘Technology’ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตจะแผ่ขยายอิทธิพลมากขึ้นอีกอย่างแน่นอน ท่ามกลางสมภูมิอันดุเดือด โลกธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ กำลังพยายามอย่างหนักในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีใหม่ ใครเร็วกว่าย่อมได้เปรียบ เพราะ ‘ความเร็ว’ คือตัวแปรสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนแปลงธุรกิจตั้งแต่รากฐาน นักธุรกิจต้องรีบลงมือ! ใช้ประโยชน์จาก Technology เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขึ้นเป็นผู้นำตลาด

Digital Transformation สำคัญอย่างไร? 

  • มีความแม่นยำมากขึ้น ในการวิเคาะห์ข้อมูลเชิงลึก
  • ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลาในกระบวนการต่าง ๆ
  • ทำงานสะดวก สื่อสารง่ายขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจ
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ ๆ

ธุรกิจทันตลาดโลก! กับกลยุทธ์ Digital Transformation แห่งปี 2022 มีอะไรบ้าง เช็กเลย!

Cloud Technology   เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจัดการไฟล์ต่าง ๆ โดยแพลตฟอร์มที่คนไทยคุ้นเคยก็คือ Apple iCloud Drive หรือ Google Drive เป็นต้น ซึ่งการเก็บไฟล์ในลักษณะออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ราบรื่นและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล ที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลได้ตลอดเวลา หรือไม่ว่าจะเปลี่ยน Device ไปกี่รุ่น ไฟล์ก็ยังถูกเก็บไว้เหมือนเดิม Cloud Technology ถือได้ว่าเป็นตัวปฏิวัติระบบการทำงานแบบเก่าเลยก็ว่าได้

Hybrid Working เป็นรูปแบบการทำงานยุคใหม่ มีการสลับระหว่าง ทำงานในออฟฟิศ กับ Work From Home หลายธุรกิจมองเห็นถึงศักยภาพของพนักงาน และประสิทธิภาพของงาน จึงมีการสานต่อนโยบาย Work From Home โดยเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานก็คือ Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet ที่มีความยืดหยุนและคล่องตัวสูง

AI เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) กลายเป็นกระแสหลักที่ได้รับความนิยมในแวดวงธุรกิจ เพราะมีความแม่นยำในการทำ Personalized Marketing ช่วยให้การผลิตสินค้า ออกแบบคอนเทนต์ หรือ การทำโฆษณา มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ AI ยังช่วยให้การจัดการงานมีระบบมากขึ้น เช่น Chatbot ที่สามารถตอบคำถามของผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Privacy ความเป็นส่วนตัว คือสิ่งที่คนยุคดิจิทัลหวงแหน ธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญและลงทุนอย่างจริงจังกับการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เพราะความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการ ต้องเก็บข้อมูลอย่างโปร่งใส ระบุความชัดเจนในการนำไปใช้ และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

Blockchain & NFT  หลายธุรกิจได้เริ่มขับเคลื่อนเรื่อง Blockchain และ NFT อย่างจริงจัง โดยดึงมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Marketing อย่างการใช้เหรียญดิจิทัลซื้อตั๋วหนัง หรือซื้อรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ยังช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ อีกด้วย เนื่องจาก NFT มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถทดแทนได้ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวในการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจทั้งใหญ่และเล็ก

วันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจโดยสมบูรณ์แล้ว การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลใหม่ ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ สามารถปูทักษะเป็นตัวจริงในเส้นทางสายธุรกิจ ได้ที่ CIBA วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กับลักสูตรบริหารธุรกิจที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การตลาดยุคดิจิทัล, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการ, บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน, บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์, นวัตกรรมธุรกิจ สมัครเรียนได้ที่ https://bit.ly/3q1PZ84 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3KGY6jQ  แหล่งที่มา : https://marketeeronline.co/archives/250332