โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) จัดกิจกรรม St. Stephen’s Open Days 2023 เปิดบ้านให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคุณครู ทราบถึงเหตุผลที่ทำให้หลักสูตรอังกฤษเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่าน ค้นพบข้อดีของการเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง และเยี่ยมชมบรรยากาศโรงเรียนทั้งภายในและนอกห้องเรียนซึ่งนำทัวร์โดยน้อง ๆ นักเรียน  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3WZcolf Primary-Secondary: อายุ 6-18 ปี

วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 09:00 – 12:00 น. Early Years: อายุ 2-5 ปี วันที่: 14 มีนาคม 2566  เวลา: 09:00 – 12:00 น.

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ถ.วิภาวดีรังสิต https://bit.ly/3H9scw3

สอบถาม-พูดคุยกับเรา 091-737-2165 / 0-2513-0270  [email protected]