ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “เตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 2561” กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ฟรี!

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจทั่วไป

เข้าร่วมการอบรม ในโครงการ “เตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 2561” เพื่ออบรม เตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และการจัดอบรม ผ่านระบบ e-learning ประกอบด้วย การบรรยาย นำเสนอเอกสารการอบรม และ แบบทดสอบ

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 18.30 น.

หัวข้อ หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม วิทยากร อ.อาจารี หนองหารพิทักษ์

หัวข้อ โครงสร้างอาคาร วิทยากร ผศ.ไพจิตร ผาวัน

หัวข้อ งานระบบอาคาร วิทยากร ผศ.กนกวรรณ อุสัน โน

และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

หัวข้อ วัสดุและวิธีการก่อสร้างอาคาร ,หัวข้อ ความรู้และทักษะด้านการวางผังและออกแบบ ,หัวข้อ ความรู้และทักษะด้านการวางผังและออกแบบ วิทยากร ผศ.ธราดล เสาร์ชัย

ณ ห้องบรรยาย 5-405 อาคารสยามบรมราชกุมารีฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

คลิก ลงชื่อเข้าร่วมการอบรม :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218088883872242&set=a.1283128476933&type=3

นักศึกษาเก่าและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถลงทะเบียน ชื่อ-สกุลได้ ณ ช่อง Comment????

หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02 579 1111 ต่อ 2115

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #สถาปัตยกรรมศาสตร์ม.ศรีปทุม