อี.เทค กระหึ่มเวทีแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ม.ศรีปทุม!! คว้าดับเบิลแชมป์ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ครั้งที่10 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.และปวส. เฟ้นหาสุดยอดนักบัญชีระดับอาชีวศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิชาชีพการบัญชี ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ และเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนสายวิชาชีพการบัญชีในระดับอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพที่ดีมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ และมีเวทีสำหรับการแสดงออกทางความรู้ความสามารถในทางวิชาการ ด้วยการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จึงได้เปิดเวทีสำหรับการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชีของนักศึกษาด้วยการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ครั้งที่10 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.และปวส. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น
โดยมี คุณสุริยะ ธีรวัฒนสาร ที่ปรึกษาสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัย เปิดการแข่งขันฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
พร้อมกันนี้ทางคณะบัญชี SPU ยังได้มีการจัดการบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มความรู้และเสริมทักษะ ในหัวข้อ เรื่อง “การนำ AI มาใช้ในงานบัญชียุคดิจิทัล” ให้กับคณาจารย์ที่ควบคุมทีมของโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย
ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน คุณหิรัญ สำเร็จพร นายกสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศจากการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ครั้งที่10 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.และปวส. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
และรางวัลชมเชย จำนวน 4 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา , วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี , วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 4 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ,วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และวิทยาลัยเทคนิคระยอง รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU-DYNAMIC-UNIVERSITY #SPUPROUD #คณะบัญชีม.ศรีปทุม #ตอบปัญหาด้านการบัญชี