ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ให้การต้อนรับนางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าหารือเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาเด็ก และเยาวชนจากภัยของสื่อออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่การล่วงละเมิดในรั้วโรงเรียน ณ กระทรวงศึกษาธิการ