ผศ.ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมวิศวกรรม D3 หนึ่งวันแห่งการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้ปฏิบัติ ได้ออกแบบ ได้วิเคราะห์ ได้ก่อสร้าง และได้นำความรู้มาใช้ทำการทดสอบจริง กับตัวจริงด้านวิศวกรรมโยธา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพรจิตร ผาวัน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรม 2 ส่วนหลักที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ มันส์ มันส์ แบบที่ได้ลงมือจริง ทำจริง .. เป็นการเรียนรู้แบบทำลาย!! นักศึกษาจะได้ประชันโครงสร้างสะพานไม้ไอติมแข่งกัน ได้เรียนรู้การออกแบบคำนวณ นำเสนอ และวิจารณ์ผลงาน ทั้งจุดเด่น และจุดพัง ตระหนักรู้แบบเห็นๆ และสนุกสนานกันทุกๆคน พร้อมทั้งได้วิเคราะห์และได้ก่อสร้างและนำมาใช้ทำการทดสอบจริง ในวันนี้ ฃึ่งบอกเลย สนุกสนานเร้าใจมาก และเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายผ่านความสนุก และสื่อการสอนที่เข้าใจพฤติกรรมการเรียนของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว  และส่วนสำคัญ อีกส่วนคือการพัฒนาระบบวิศวกรรมโยธา ภายใต้แนวคิดการพัฒนา แบบยั่งยืน หรือ SUSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING โดยทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อดังกล่าวขึ้นเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึก เมล็ดพันธุ์วิศวกรรุ่นใหม่ให้มีหัวใจสีเขียว ผ่านการทำหัวข้อโครงงาน ทั้ง 19 หัวข้อ ที่ล้วนมาจากไอเดียความคิดและแรงบันดาลใจของน้องๆนักศึกษาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ทั้งสิ้น และต้องขอปรมมือให้กับ นักศึกษา ทุกคนที่ นำเสนอผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สนุกด้วยวิธีคิด และการนำเสนอแบบแปลกใหม่

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิศวกรรมโยธา #คณะวิศวกรรมศาสตร์