สำนักงานนานาชาติ  ร่วมด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ตัวแทนการศึกษาจาก Murdoch University, Australia จัดกิจกรรมแนะแนวการไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยพันธมิตร และการเลือกศึกษาต่อ Double Degree ที่ Murdoch University, Australia ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา Information and Communication Technology (International Programme) วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นการแนะแนวถึงโอกาส และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อต่างประเทศ ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต