เพราะต้องการที่จะปลูกฝังขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมแบบไทยๆ ความเป็นมาของประเทศไทย และภาษาไทยให้เด็กๆ อย่างเหนียวแน่น ตั้งแต่วัยเยาว์ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิต มาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย จึงไม่ละเลยที่จะนำหลักการดีๆ ทางพุทธศาสนามาปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนของ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นั่นก็คือ การฝึกนั่งสมาธินั่นเอง

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า กิจกรรมยามเช้าของน้องๆ ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง นั่นก็คือ “กิจกรรมรู้ตื่นเบิกบานสร้างรากฐานคุณธรรม” ซึ่งกิจกรรมนี้ เด็กๆ จะได้ทำกันทุกวันพฤหัสฯ ซึ่งการสร้างสมาธิ ก็นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิต มาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษและจีนอย่างมืออาชีพ ขณะเดียวกันมีการปลูกฝังขนบธรรมเนียม-วัฒนธรรมแบบไทยๆ ให้ได้ซึมซับความเป็นไทยตลอดการเรียน-การสอน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและจีน ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th